Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

           I.     Informacje ogólne.

1.     Operatorem Serwisu sklep.rf.com.pl jest Rafał Frankus.

2.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu      w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),

c)     poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem sklep.rf.com.pl.

 

         II.     Informacje w formularzach.

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji       o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa   i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r  NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

       III.     Informacja o plikach cookies.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu          i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c)   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów 
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

 

 

 

       IV.     Logi serwera.

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.      

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)    czas nadejścia zapytania,

b)    czas wysłania odpowiedzi,

c)    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)     informacje o przeglądarce użytkownika,

g)    informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5.    Udostępnienie danych:

a)    dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych,

b)    dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby,

c)    operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

         V.     Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE RF RAFAŁ FRANKUS

Niniejszym informuję Pana/Panią, że przetwarzam Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma RF Rafał Frankus, z siedzibą przy          ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań, NIP: 7831007988, REGON: 631060373.

Cele i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:

1.    na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej podczas korzystania z formularza kontaktowego strony sklep.rf.com.pl w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),

2.    w celu wykonania zawartej z Państwem umowy,

3.    w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),

4.    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

Odbiorcy danych.

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu,                              tj. w szczególności firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, bankom, operatorom pocztowym, kurierom, przewoźnikom.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, względnie zawarcia umowy sprzedaży lub najmu, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo
z nami w sprawie jej zawarcia. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy:

1.    do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

2.    do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od zawarcia wiążącej nas umowy,

3.    w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.

 

Państwa prawa.

Przysługuje Państwu:

1.    prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,

2.    prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych,

3.    prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli,

4.    ograniczenia przetwarzania danych - możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo
z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

6.    prawo do przenoszenia danych - macie Państwo prawo otrzymać od nas
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

7.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważacie Państwo,
że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

8.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: rodo@rf.com.pl, zadzwonić pod numer: +48 61 833 02 45, wysłać list pod adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań. Pamiętajcie Państwo, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Jeżeli nie podacie Państwo nam swoich danych nie możemy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

 

                                                                                              RF Rafał Frankus

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).